Gegevensbeschermingsverklaring

 

 

Gegevensbeschermingsverklaring

 gevensbescherming in een oogopslag

Algemene informatie
De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u als persoon kunt worden geïdentificeerd. Uitgebreide informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in onze gegevensbeschermingsverklaring die onder deze tekst staat.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?
De gegevensverwerking op deze website wordt door de exploitant van de website uitgevoerd. Zijn contactgegevens kunt u in de colofon van deze website vinden.

Hoe verzamelen we uw gegevens?
Uw gegevens worden allereerst verzameld doordat u deze aan ons verstrekt. Hierbij kan het bijv. om gegevens gaan die u in een contactformulier invult.
Andere gegevens worden automatisch bij het bezoek aan de website door onze IT-systemen verzameld. Dat zijn vooral technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van het oproepen van een pagina). De verzameling van deze gegevens vindt automatisch plaats, zodra u onze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?
Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutvrije weergave van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen voor de analyse van uw gebruikersgedrag worden gebruikt.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?
U heeft op elk moment het recht om kosteloos informatie over de herkomst, de ontvangers en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens te ontvangen. U heeft daarnaast recht om een verzoek tot rectificatie, blokkering of wissing van deze gegevens in te dienen. Hiervoor en voor verdere vragen over het onderwerp gegevensbescherming kunt u op elk moment contact met ons opnemen via het bij de colofon opgegeven adres. Verder heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Gegevensverzameling op onze website

Cookies
De websites gebruiken deels zogeheten cookies. Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en die uw browser opslaat.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogeheten ‘sessiecookies’. Zij worden na het einde van uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies maken het ons mogelijk om uw browser bij het volgende bezoek opnieuw te herkennen.

U kunt uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en cookies alleen per geval worden toegestaan, dat u de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of algemeen uitsluit alsmede dat de cookies bij het sluiten van de browser automatisch worden verwijderd. Bij de deactivering van cookies kan de functionaliteit van deze website worden beperkt.

Cookies die voor het uitvoeren van elektronische communicatieprocessen of voor het beschikbaar maken van bepaalde door u gewenste functies (bijv. winkelwagentje) noodzakelijk zijn, worden op grond van art. 6, lid 1, letter f, AVG opgeslagen. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de opslag van cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde beschikbaarheid van zijn diensten. In zoverre andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden die in deze gegevensbeschermingsverklaring apart behandeld.

Contactformulier
Wanneer u een aanvraag via het contactformulier naar ons stuurt, wordt uw informatie uit het aanvraagformulier inclusief de door u daar verstrekte contactgegevens door middel van verwerking van de aanvraag en voor het geval van aansluitende vragen bij ons opgeslagen. Deze gegevens geven we niet zonder uw toestemming door.

De verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens vindt daardoor uitsluitend op basis van uw toestemming plaats (art. 6, lid 1, letter a, AVG). U kunt deze toestemming op elk moment herroepen. Daarvoor is een vormvrije mededeling per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de tot de herroeping uitgevoerde gegevensverwerkingsprocessen blijft door de herroeping onaangetast.

De door u in het contactformulier ingevoerde gegevens bewaren we totdat u ons vraagt deze te wissen, uw toestemming voor opslag herroept of het doel voor de gegevensopslag komt te vervallen (bijv. na afronding van de verwerking van uw aanvraag). Dwingende wettelijke bepalingen, met name inzake de bewaartermijnen, blijven onaangetast.

Analysehulpmiddelen en reclame

Google Analytics
Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Google Analytics gebruikt zogeheten ‘cookies’. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt in principe naar een server van Google in de VS doorgegeven en daar opgeslagen.

De opslag van cookies van Google Analytics vindt plaats op grond van art. 6, lid 1, letter f, AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn online aanbod alsmede zijn reclame te optimaliseren.

Plug-ins en hulpmiddelen

YouTube
Onze website gebruikt plug-ins van de aan Google gelieerde website YouTube. De exploitant van de website is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS.

Wanneer u één van onze pagina’s bezoekt die met een YouTube-plug-in uitgerust is, wordt een verbinding met de servers van YouTube gemaakt. Daarbij wordt aan de YouTube-server meegedeeld welke van onze pagina’s u bezocht heeft.

Wanneer u bij uw YouTube-account bent ingelogd, kan YouTube uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel koppelen. Dit kunt u voorkomen door uit te loggen op uw YouTube-account.

Het gebruik van YouTube vindt plaats in het belang van een aansprekende weergave van ons online aanbod. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6, lid, 1, letter f, AVG.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van YouTube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Fonts
Voor een uniforme weergave van lettertypen maakt Dr. Weigert gebruik van zogenaamde Web Fonts, die door Google ter beschikking worden gesteld. Wanneer u onze website oproept, laadt uw browser de benodigde Web Fonts in het cache van uw browser om teksten en lettertypen correct te kunnen weergeven. De integratie van deze Web Fonts vindt plaats door het oproepen van de servers van Google. Google verwerkt hierbij mogelijk gegevens van u. Dr. Weigert heeft geen invloed op de verwerking en het gebruik van de gegevens door Google en kan hiervoor dan ook geen verantwoordelijkheid aanvaarden.

Google Maps
Deze website maakt gebruikt van een API van de kaartendienst Google MAps. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Voor het gebruik van de functies van Google Maps is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt in principe naar een server van Google in de VS doorgegeven en daar opgeslagen. De aanbieder van deze website heeft geen invloed op deze gegevensdoorgifte. Het gebruik van Google Maps vindt plaats ten behoeve van een aansprekende weergave van ons online aanbod en de eenvoudige vindbaarheid van de door ons op de website aangegeven locaties. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6, lid, 1, letter f, AVG. 

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.